Trivsel på arbejdspladsen

Workshop om trivsel med fokus på handlemuligheder

For at kunne sætte trivsel og arbejdsglæde i højsædet på arbejdspladsen, er første skridt at sætte fokus på de udfordringer, der er – eller kan blive til – stressfaktorer for medarbejderne.

Det lammer mennesket ikke at kunne se sine handlemuligheder! 

Workshop med trivsel i handlemulighedernes perspektiv

Denne workshop er ret populær hos medarbejderne, da de ikke kun får mulighed for at tale om deres udfordringer i hverdagen, men også for at se deres handlemuligheder – og adressere udfordringerne hos dem, der har mulighed for at løse dem: Personer (ikke navngivne), team, ledelse eller organisationen

Workshoppen tager udgangspunkt i grupper på ca. 6 personer, der i samarbejde belyser de områder, som de finder problematiske i deres hverdag. Gruppearbejdet bygger på dialog, aktiv lytning og at deltagerne i fællesskab finder grunden til at et problem er en udfordring og hvilke handlemuligheder, de har til rådighed.

Hvem har nøglen til at kunne ændre på problemet?

Arbejdet dokumenteres skriftligt og gives videre til arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen, der herefter kan arbejde videre med, hvordan de kan understøtte medarbejderne  og modvirke stress og irritation.
De har nu værktøjer til at igangsætte handlingsplaner for at eliminere de udfordringer som kan giver medarbejderne stress – og dermed højnes trivslen på jobbet.

Workshoppen om trivsel på arbejdspladsen kan evt. være kickstarten på en trivselsproces, opstart på en temadag med fokus på arbejdsmiljø – eller andre medarbejderdage med fokus på trivsel og arbejdsglæde.

Varighed med oplæg, workshop og opsamling i plenum: ca. 3 timer.

Honorar: 12.500,- + transport

Ring nu og hør nærmere om indholdet i denne populære workshop: Tlf. 25 78 90 22.

Workshoppen kan også udvides til et heldagsarrangement – eller kombineres med vores foredrag om arbejdsglæde og trivsel.