Arbejdsglæde

Skru op for arbejdsglæden og trivslen!

Hjælp arbejdsglæden på vej – det starter hos dig selv!

Medarbejder eller leder? Arbejdsglæde gavner arbejdspladser og organisationer på flere niveauer. Start udviklingen i dag og sæt gang i din arbejdsglæde!

Besparelser og egne og arbejdsgivers høje krav til arbejdspræstation efterlader ofte medarbejderen i en svær situation. For hvordan skal man nå alt det, man selv synes, man skal – og samtidig være en god og glad kollega? Det moderne menneske stiller høje krav til sig selv. I dette foredrag om arbejdsglæde og trivsel sætter Thomas Sloth fokus på, hvordan man kan skrue op for humøret i dagligdagen til gavn for både leder og medarbejder.

Forny arbejdsglæden med små værktøjer

Foredraget Skru op for arbejdsglæde og trivsel handler ikke om tom peptalk eller luftige idéer. Målet er at få arbejdsglæden tilbage på sporet igennem de værktøjer og ideer, der leveres under foredraget/workshoppen.  

Vidste du, at din trivsel først og fremmest handler om dit fokus? Det forholder sig nemlig således, at det, du fokuserer på, får du mere af! Derfor har den enkeltes mindset stor betydning for, hvordan man trives. Små irritationer skal ikke nå at vokse sig til store problemer, som det desværre ofte er tilfældet. Igennem letforståelige eksempler vil foredraget belyse hverdagens faldgruber og give metoder, der kan være med til at grave arbejdsglæden frem i en travl dansk hverdag.

Vi arbejder en stor del af vores liv, men alt for få mennesker indser, at arbejdet med den daglige trivsel bør indtænkes i det store puslespil.
– Det her er foredraget, der får vendt den kedelige udvikling og skabt fornyet arbejdslæde!

Jeg har fået mange positive reaktioner på dit foredrag, så det syntes jeg lige du skulle vide. Vi er her hos mig, startet med at give hånd om morgenen, til stor morskab for os alle
Mvh Oda H, RegionMidtjylland

I foredraget tages der afsæt i den enkeltes bidrag til et godt psykisk arbejdsmiljø

Det er nemt nok at kritisere; men hvad kan du selv gøre? I foredraget om arbejdsglæde vil der blive sat fokus på det at blive set – og det at se hinanden – hvad enten du er leder eller medarbejder.

Bag om foredraget

Teorien bag foredraget om arbejdsglæde bygger på indsamlet og sorteret viden inden for bl.a. videnskabelig empiri, coaching, erfaringer, cases inden for psykologi og sociologi samt egne indsamlede betragtninger.

Under foredraget vil der være et par gode øvelser, der sætter arbejdsglæde og trivsel på dagsordenen for den enkelte; så budskabet om at højne arbejdsglæden føres aktivt ud i livet.
OBS! Øvelserne om arbejdsglæde virker ikke grænseoverskridende på publikum.

Foredraget kan også gennemføres som et heldagskursus – ring og hør nærmere…

Målgruppen er typisk private virksomheder og offentlige organisationer, der vil højne arbejdsglæde og trivsel – ledere og medarbejdere.

Honorar: 8.500,- + transport

Foredrag om Arbejdsglæde og Trivsel:

Du kan også ringe nu på 51 35 90 22.

OBS – Se også vores populære workshop om trivsel

Når aftalen er indgået udarbejder vi som regel en behovs- og forventingsafklaring over telefonen ca. 14. dage før arbejdsglæde-foredraget skal foregå. 

Foredraget om arbejdsglæde er med Thomas T. Sloth, der i de sidste par år har beskæftiget sig intensivt med emnet hos ledere og medarbejdere og i afdelinger hos fx Dong Energy, Region Midtjylland og NRGi.

Du kan læse mere om trivsel og betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet: 

Klik på linket her.